Namninsamling

Antal underskrifter
2020-01-24               500 underskrifter!
2020-01-29             1000 underskrifter!
2020-02-07             1500 underskrifter!
2020-02-12             2000 underskrifter!
 

Stödjande organisationer/föreningar 

Förutom de tio organisationer som står bakom uppropet: 

Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm

Europa Nostra – Sverige

Kommittén för Gustavianska Parken

Kulturmiljöfrämjandet

Samfundet S:t Erik

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska Industriminnesföreningen

Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Jordägareförbund

Urban City Research

Har följande organisationer/föreningar meddelat att de också står bakom uppropet:
Arkitekturupproret
Ateljéföreningen Glasbruksgatan
Centrum för byggnadskultur i västra Sverige
Förbundet för Ekoparken (Stockholm)
Föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm
Föreningen FASAD (Göteborg)
Föreningen för Byggnadskultur i Umeå
Föreningen Södermalmsparkernas Vänner
F
öreningen Vårda Uppsala
Stadsmiljögruppen Östersund
Vaxholms Vänner
Östergötlands Hembygdsförbund

 
Copyright © 2019 Upprop Kulturarv