Namninsamling

Antal underskrifter
2020-01-24               500 underskrifter!
2020-01-29             1000 underskrifter!
2020-02-07             1500 underskrifter!
2020-02-12             2000 underskrifter!
2020-06-17             2500 underskrifter!
2021-02-17             3000 underskrifter!
2022-02-10             3500 underskrifter!
 

Samverkande organisationer:
Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm
Europa Nostra – Sverige
Haga-Brunnsvikens Vänner
Kommittén för Gustavianska Parken
(Kulturmiljöfrämjandet – upphört)
Samfundet S:t Erik
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska Industriminnesföreningen
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Jordägareförbund
Urban City Research

Organisationer/föreningar som stöttar uppropet:
Arkitekturupproret
Ateljéföreningen Glasbruksgatan
Centrum för byggnadskultur i västra Sverige
Förbundet för Ekoparken (Stockholm)
Föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm
Föreningen FASAD (Göteborg)
Föreningen för Byggnadskultur i Umeå
Föreningen Sockenkyrkonätverket
Föreningen Södermalmsparkernas Vänner
F
öreningen Vårda Uppsala
Hantverkarna Stockholm
Humlegårdens Vänner
Knivsta Hembygdsgille
Seminarieparkens Vänner i Uppsala
Stadsmiljögruppen Östersund
Södermanlands Hembygdsförbund
Vaxholms Vänner
Östergötlands Hembygdsförbund

  –
Copyright © 2019 Upprop Kulturarv