Namninsamling

Antal underskrifter
2020-01-24               500 underskrifter!
2020-01-29             1000 underskrifter!
2020-02-07             1500 underskrifter!
2020-02-12             2000 underskrifter!
2020-06-17             2500 underskrifter!
 

De tio organisationerna bakom uppropet:
Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm
Europa Nostra – Sverige
Kommittén för Gustavianska Parken
Kulturmiljöfrämjandet
Samfundet S:t Erik
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska Industriminnesföreningen
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Jordägareförbund
Urban City Research

Organisationer/föreningar som stöttar uppropet:
Arkitekturupproret
Ateljéföreningen Glasbruksgatan
Centrum för byggnadskultur i västra Sverige
Förbundet för Ekoparken (Stockholm)
Föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm
Föreningen FASAD (Göteborg)
Föreningen för Byggnadskultur i Umeå
Föreningen Sockenkyrkonätverket
Föreningen Södermalmsparkernas Vänner
F
öreningen Vårda Uppsala
Hantverkarna Stockholm
Knivsta Hembygdsgille
Stadsmiljögruppen Östersund
Södermanlands Hembygdsförbund
Vaxholms Vänner
Östergötlands Hembygdsförbund

 
Copyright © 2019 Upprop Kulturarv