Länkar till publicerade artiklar

Kristina Berglund & Anders Bodin, “Historisk kulturarv hotas av kommersiella intressen”, Svenska Dagbladet, 2022-02-07

Kristina Berglund, “Upprop kulturarv – till försvar för våra kulturmiljöer”, Byggnadskultur 2, 2020 

Lars Epstein, Dagens Nyheter,  rapport från seminariet för Upprop kulturarv den 9 mars 2020, “Upprop (nödrop) för att hindra att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer rivs eller förvanskas”

“Värna kulturhistorisk värdefulla byggnader och miljöer”,  Dagens Samhälle,  2020-02-06Artikeln i original finns  att hämta här Uppropartikel10feb

Kristina Berglund, Lotta von Liewen Wistrand, Agneta Åkerlund, “Upprop Kulturarv. Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer” (Rapport från seminariet 9 mars 2020), Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 79/2020, s 110 ff. (pdf )

Karin Ericsson och Gunnel LIndh (Seminarieparkens vänner), “Våra värdefulla kulturmiljöer förvanskas och försvinner”, Dagens Samhälle, 2021-01-28

Kristina Berglund, “Nya höghus förstör bilden av Stockholm”, Svenska Dagbladet, 2021-02-07 (pdf) 

Kristina Berglund & Henrik Sandevärn, ”Viktiga kultur­miljöer hotas av byggprojekt”, Svenska Dagbladet, 2021-06-05

Copyright © 2019 Upprop Kulturarv