Inbjudan till seminarium

UPPROP KULTURARV – Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
Hur kan metoder utvecklas för ökad varsamhet i plan- och byggprocesser?

PROGRAM
12.30 Registrering
13.00 Välkommen. Inger Liliequist, ordf. Kulturmiljöfrämjandet och Margareta Hallin, ordf. Svenska byggnadsvårdsföreningen Moderator: Susanne Ingo, arkitekt SAR/MSA, vice ordf. Samfundet S:t Erik
13.10 Våra kulturmiljöer, hot och möjligheter. Kristina Berglund, arkitekt SAR/MSA, vice ordf. Svenska byggnadsvårdsföreningen
13.40 Historiebruk är en del av vår samtid. Tomas Brandt, byggnadsantikvarie, enhetschef kulturmiljövård, Bohusläns museum
14.10 Strategier för att vitalisera kulturhistoriska värden. Örjan Molander, länsmuseichef och landsantikvarie, Kalmar Läns Museum
14.40 Ta vara på stads- och kulturvärdena i planerings- och beslutsprocesser. Monica Andersson, fil.dr, ordf. Samfundet S:t Erik
15.10 Kaffepaus
15.30 Diskussion Panel: Knut Weibull, Riksantikvarieämbetet och Suzanne Pluntke, Boverket
17.00 Avslutning

Tid: Måndagen den 9 mars 2020
Plats: Markeliussalen, Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm
Anmälan: seminarium@uppropkulturarv.se
Anmälningstid 3 februari – 2 mars

Abstracts

Klicka på ikonen för att öppna inbjudan i PDF.

Anmälan sker till:  seminarium@uppropkulturarv.se
Anmälningstid 3 februari – 2 mars

Tid: Måndagen den 9 mars 2020
Plats:
Markeliussalen, Bygget Fest & Konferens,
Norrlandsgatan 11, Stockholm

Kulturmiljöfrämjandet, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik i samverkan med andra organisationer.

Kulturmiljöfrämjandet
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Copyright © 2019 Upprop Kulturarv