Tack alla som deltog vid seminariet för Upprop Kulturarv den 9 mars i Stockholm!
163 personer av 214 anmälda infann sig. 23 personer avanmälde sig under dygnet före seminariet medan 28 uteblev.  Således var bortfallet relativt stort,  vilket kan förklaras av oron kring Corona-viruset.  Men seminariet var mycket lyckat och stämde till eftertanke och lång diskussion.
Seminariet filmades till sin helhet och finns att se på Facebook och Youtube. Observera att filmen är uppdelad i två delar.
Facebook 
Youtube del 1
Youtube del 2

En fortsättning på Upprop Kulturarv är under planering. Information kommer att läggas ut löpande på hemsidan.

Copyright © 2019 Upprop Kulturarv