19 april 2020
Upprop Kulturarv, program för uppföljning
Seminariet och den efterföljande livliga diskussionen blev en bra start för Upprop Kulturarv. Vi bör ta fasta på inläggen under seminariet som uppmanade oss som värnar kulturarvet att vara aktiva i debatten, använda ett begripligt språk (inte så artiga mera besvärliga), utmana de förtroendevalda, uppträda gemensamt och tala med en röst. Upprop Kulturarv bör bli ett etablerat begrepp.
     I samverkan mellan organisationerna håller nu ett program för fortsatta aktiviteter inom ramen för uppropet att arbetas fram. Upprop Kulturarv spänner över ett brett fält. Det fortsatta arbetet bör främst bedrivas som fördjupningar inom olika frågeställningar. Preliminärt ser vi fyra frågeställningar där det första är övergripande:

Avgörande för att detta ska lyckas är att många inom våra organisationer och även utanför är beredda att vilja göra ideella insatser för att vidareutveckla och stärka uppropet. Inom kort kommer ett program att läggas in på hemsidan. Avsikten är att detta program sedan ska konkretiseras i en verksamhetsplan som löpande uppdateras.

10 mars 2020
Tack alla som deltog vid seminariet för Upprop Kulturarv den 9 mars i Stockholm!

163 personer av 214 anmälda infann sig. 23 personer avanmälde sig under dygnet före seminariet medan 28 uteblev.  Således var bortfallet relativt stort,  vilket kan förklaras av oron kring Corona-viruset.  Men seminariet var mycket lyckat och stämde till eftertanke och lång diskussion.
Seminariet filmades till sin helhet och finns att se på Facebook och Youtube. Observera att filmen är uppdelad i två delar.
Facebook 
Youtube del 1
Youtube del 2

En fortsättning på Upprop Kulturarv är under planering. Information kommer att läggas ut löpande på hemsidan.

Copyright © 2019 Upprop Kulturarv